Patentový úřad

Bubeneč čp. 1057, Antonína Čermáka 2a
Ve struhách 1

Budova současného Úřadu průmyslového vlastnictví byla postavena na volném pozemku vedle bubenečského hřbitova začátkem sedmdesátých let 20. století. Později, pravděpodobně až v letech osmdesátých, byl ještě přistavěn menší zadní objekt. V budově byl tehdy umístěn Institut výchovy úřadu pro vynálezy a objevy a knihovna. Vlastní patentový úřad, včetně sídla, byl rozmístěn v několika dalších objektech v Praze.

V roce 1994 budova prošla zásadní rekonstrukcí, při které byl kompletně nahrazen obvodový plášť, vyměněny veškeré rozvody, přistavěno další podlaží a osazena nová střecha. Práce provedla společnost MINAS - Pozemní stavby z Uherského Hradiště za účasti subdodavatelů. V následujícím roce došlo k přesunu všech úředníků a sídla úřadu do nově opravené bubenečské budovy. Historicky se jednalo o první vlastní objekt této instituce, v němž byli umístěni všichni její zaměstnanci.

Patentní úřad v Praze byl založen zákonem č. 305/1919 Sb. ze dne 27. května 1919. Současně se zřízením Patentního úřadu byl ustanoven Patentní soud. Řízení o ochranných známkách probíhalo až do 1. ledna 1950 před obchodními a živnostenskými komorami, a před ministerstvem průmyslu. Odvolacím orgánem ve druhém stupni byl Nejvyšší soud. K 1. dubnu 1952 byl zřízen Úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty. Jeho název byl později mnohokrát změněn:
- 1952-1953: Úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty
- 1953-1956: Úřad pro vynálezy
- 1956-1957: Úřad pro vynálezy a normalizaci
- 1957-1959: Státní úřad pro vynálezy a normalizaci
- 1959-1973: Úřad pro patenty a vynálezy
- 1973-1989: Úřad pro vynálezy a objevy
- 1989-1992: Federální úřad pro vynálezy
- od roku 1993: Úřad průmyslového vlastnictvíZdroj:
- 100 let Patentového úřadu v Praze; David Hubený; Úřad průmyslového vlastnictví; 2019 
- https://upv.cz/