Oborní dvůr

Bubeneč čp. 21, Královská obora
zbořeno

Na místě dnešního planetária v Královské oboře stával v minulosti rozsáhlý zemědělský poplužní dvůr. Jeho stavba byla zahájena v roce 1825 a dokončena zřejmě v roce 1833. Pronajat byl Janu Antonínu Weinertovi, hospodáři na oborních pozemcích, a jeho prvním obyvatelem byl šafář Josef Volkán podle něhož byl dvůr nejdříve nazýván "U Volkánů". Vzhledem k velikosti dvora je pravděpodobné, že část bubenečské obory měla spíše než rekreaci sloužit polnímu hospodářství. Weinertových nástupcem v nájemném držení dvora se stal Jan Josef Havránek, pražský měšťan a obchodník, na základě jehož žádosti byl zřízen hospodářský sklep, pozdější ledárna, který se nachází na hlavní promenádě parku.

V roce 1890 byl dvůr, zřejmě v souvislosti se vznikem Výstaviště, přeměněn na restauraci. Jejím nájemcem byl tehdy Josef Bukovský. Po první světové válce zde začal provozovat svou rybí restauraci Jindřich Vaňha. Velký podnik s tanečním parketem a orchestrem, který nabízel bohatý sortiment rybích pochoutek, se stal Pražany vyhledávaným místem. Po roce 1948 budova připadla do správy podniku Restaurace a jídelny a byla zde mimo jiné výrobna lupínkových bramborů. Až do roku 1958, kdy byl dům kvůli stavbě planetária zbořen, v něm bydleli čtyři nájemníci.