Orthopedické družstvo invalidů

Bubeneč čp. 447, Puškinovo náměstí 9

Orthopedické družstvo Odip bylo založeno se svolením vídeňského ministerstva války v srpnu 1918. Tehdy mělo 17 členů - válečných invalidů a sídlilo v domku na zahradě emauzského kláštera na Novém Městě. S přibývajícími zakázkami na ortopedické pomůcky bylo nutné najít vyhovující prostory pro dílny. V letech 1920-1921 pro družstvo postavila Technická kancelář stavitele Čeňka Nečáska na Uralském (Puškinově) náměstí kubismem ovlivněný čtyřpatrový kancelářský dům čp. 447 doplněný výrobní halou ve dvoře. Byly zde vyráběny jednak protézy, obuv či různé ortopedické a zdravotnické pomůcky a přístroje, ale malá továrna zajišťovala také odborné galvanické práce (chromování autosoučástí, niklování, stříbření). Později vznikly pobočné závody v Hradci Králové a pro Slovensko v Bratislavě. V roce 1919 zaměstnávalo družstvo 152 osob, o sedm let později mělo již 380 pracovníků.

Po druhé světové válce vzniklo celostátní družstvo Orthopedia, později transformované na národní podnik. Ve výrobní náplni mělo kromě již tradičních výrobků také invalidní vozíky a vozíky na ruční klikový pohon. V roce 1957 se výrobní závod přestěhoval do areálu bývalé Mauthnerovy továrny v Papírenské ulici. Sortiment se postupně rozšiřoval, v roce 1965 o výrobu gelových kontaktních čoček, která probíhala na základě patentu prof. dr. ing. Otto Wichterleho, přičemž elektronicky řízená automatická linka měla kapacitu 60 tisíc kusů za rok. Začátkem 60. let se název Orthopedia změnil na ERGON, n. p. Později došlo k přeměně na státní podnik a v roce 1994 pak akciovou společnost. Společnost Ergon zde působí i v současnosti, částečně prostory pronajímá dalším firmám. V budově čp. 447 dnes sídlí Muzikologická knihovna Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.Zdroj:
- Nová Praha: illustrovaný čtrnáctideník pro národní hospodářství, cestovatelství a sport; Pražské vzorkové veletrhy; 1. 9. 1927
- Kniha o Praze 6; kolektiv autorů; Milpo; 1999