Ústřední čistírna odpadních vod

Bubeneč bez čp., Císařský ostrov

V polovině 20. století přestala původní čistírna odpadních vod v Papírenské ulici stačit potřebám rostoucího města. Pro novou ústřední čistírnu byl vybrán blízký Císařský ostrov. Její stavba byla zahájena v roce 1959 a provoz byl spuštěn v roce 1965. Vzhledem k problémům s technologií však plně fungovala až od roku 1968. V důsledku "úsporných" zásahů do projektu neměla čistírna dostatečnou kapacitu, a tak v letech 1974-1985 proběhla její intenzifikace a dostavba poddimenzovaných objektů. Zároveň se začala řešit výstavba čistírny nové. Po roce 1989 byl ale tento projekt z finančních důvodů zastaven a pro čistírnu byla místo toho připravena druhá intenzifikace. V letech 1994-1997 se uskutečnila jen její první etapa. Druhá etapa - úprava kalového hospodářství - nebyla realizována a čistírna se dostala do potíží se zpracováním zvýšeného množství kalu. Velký problém musela Praha řešit po povodni v roce 2002, po níž bylo třeba provoz zatopené čistírny co nejdříve obnovit. Následně bylo nutné v souvislosti s novou legislativou, která zpřísnila požadavky na kvalitu vypouštěných odpadních vod, připravit projekt rekonstrukce. V roce 2004 schválilo hlavní město koncepci čistění odpadních vod založenou na kombinaci rekonstrukce stávající čistírny a výstavby nové vodní linky v její těsné blízkosti v prostoru bývalé zahrádkářské kolonie. Stavba nové části začala v listopadu 2015. Ve zkušebním provozu začala rozšířená čistírna, která v současnosti zabírá přibližně dvě třetiny plochy Císařského ostrova, fungovat v roce 2018.Zdroj:
- https://www.praha.eu
- https://www.pvk.cz/o-spolecnosti/fotogalerie-spolecnost/ucov/