Průmyslový palác

Bubeneč čp. 416, Výstaviště

Budova Průmyslového paláce, který byl slavnostně otevřen 15. března 1891, je ústřední dominantou celého bubenečského Výstaviště a je zároveň největší stavbou v areálu, který byl založen roku 1891 na ploše 300 000 m² pro Jubilejní zemskou výstavu.

Průmyslový palác je někdy považován za stavbu secesní, jindy je toto vymezení pokládáno za chybné a styl je označován jako historismus. Na projektu se podílel architekt Bedřich Münzberger a ing. František Prášil, který mu dal elegantní a lehkou obloukovou konstrukci. Poprvé v českých zemích se zde uplatnila architektura s železnou montovanou konstrukcí, jejíž projekt i provedení je práce První českomoravské strojírny Kolben-Daněk v Praze. Montáž provedlo 150 dělníků za 5 měsíců. Palác na délku měří 238 metrů a jeho centrální věž dosahuje do výše 51 metrů. Tvoří jej trojdílná rozlehlá dvorana se středním prostorem o rozměrech 65 x 45 m. Výška ocelových oblouků je 25 a jejich rozpětí 38 metrů. Po obvodu prostoru slouží návštěvníkům galerie přístupná schodišti v postranních věžích. Vnější výzdoba zděných částí je od architekta Bedřicha Ohmanna, později v ní pokračoval architekt Alois Dryák. Do postranních průčelí byla zasazena figurální okna představující Průmysl a Vědu, která byla provedena podle kartonů Mikoláše Alše ze zlatožlutého katedrálního skla. Ke kombinování obrazců se spotřebovalo na milion barevných skleněných tabulek zalévaných do olova. Na kupoli paláce byla umístěna velká replika královské koruny s křížem, která měla podobu svatováclavské koruny.

Interiér byl dále upraven v roce 1907 podle projektu architekta Josefa Fanty. V letech 1952-1954 byl palác zrekonstruován podle projektu Pavla Smetany a přejmenován na Sjezdový.

16. října 2008 zachvátil Průmyslový palác obrovský požár. Levé křídlo budovy úplně shořelo a budova paláce tak byla nenávratně poškozena. Už je několik let je připravována dostavba shořelého křídla podle původních plánů.

Průmyslový palác byl někdy nazýván i dalšími jmény, například Ústřední či Národopisný. Druhý zmíněný název byl používán v roce 1895 během Národopisné výstavy. Název Průmyslový palác byl tehdy použit pro jinou budovu v severní části areálu.