Malá sportovní hala

Bubeneč bez čp., Výstaviště

Uspořádáním mistrovství světa v hokeji v roce 1985 bylo Mezinárodní hokejovou federací pověřeno Československo. Podmínkou ovšem byly dvě vzájemně propojené ledové plochy. Československý svaz ledního hokeje proto začal, ve spolupráci s pražským magistrátem, připravovat na bubenečském Výstavišti stavbu druhého, menšího, zimního stadionu, tunelem propojeného se Sportovní halou. Tzv. Malá sportovní hala byla postavena v letech 1983-1985 v těsném sousedství velké haly, vlevo při pohledu od Průmyslového paláce. Její provoz byl zahájen mistrovstvím světa, které se zde konalo od 17. dubna do 3. května 1985. Investorem "2. ledové plochy PKOJF" byl podnik Výstavba inženýrských staveb, generálním projektantem Projektový ústav výstavby hl. m. Prahy - architektonický atelier 5, vyšším dodavatelem stavby Armabeton Praha a vyšším dodavatelem technologické části ČKD.

V letech 2001-2014 byla Malá sportovní hala někdy označována také jako "Incheba Aréna", a to podle názvu společnosti, která měla celé Výstaviště v této době v nájmu a ve správě. V současné době je víceúčelová hala využívána pro sportovní, kulturní a společenské akce. V zimní sezoně hostí zdejší ledová plocha veřejné bruslení nebo tréninky ledního hokeje.