Nádraží Bubeneč

Bubeneč čp. 61, Goetheho 4

Nádraží v Bubenči bylo postaveno na místě bývalého bubenečského dvora podle plánů Antonína Jünglinga v pozdně klasicistním stylu podle normálie shodné s olomoucko-pražskou dráhou a uvedeno do provozu společně s tratí z Prahy do Podmokel v roce 1850. Je jediným dochovaným typem malé staniční budovy IV. třídy na trati bývalé Severní státní dráhy. Původní budova byla přestavěna v roce 1878. V roce 1994 proběhla rekonstrukce fasád, střechy a venkovních dlažeb.

Budova s dopravní kanceláří, provozními místnostmi, úzkou vstupní chodbou s přepážkou pokladny, čekárnou, toaletami a krytým peronem si zachovala svůj původní vzhled. Má střední vyšší část a boční křídla, jejichž střechy se sbíhají na tesařsky zdobených trámech. Dřevěné podpory nesoucí střechu nástupiště jsou zkrášleny vyřezávaným a rytým ornamentem a svým vzhledem budovu spojují s dalšími stanicemi na trase, například se Sedlcem.

Historie pojmenování stanice:
- 1850-1942 Bubeneč (Bubenetsch)
- 1942-1945 Prag-Bubenetsch / Praha-Bubeneč
- od roku 1945 Praha-Bubeneč

Stanicí prochází dvoukolejná, elektrifikovaná trať č. 091 Praha-Masarykovo nádraží - Kralupy nad Vltavou. Před staniční budovou jsou čtyři koleje, všechny dopravní (průjezdné). Bývalé první nástupiště před staniční budovou je částečně kryté. Další dvě velmi úzká nástupiště byla nekrytá. Ve stanici není podchod. Dopravní provoz je řízen dálkově ze stanice Praha-Holešovice.

Nádraží v současnosti funguje jen jako výhybna pro křižování a předjíždění vlaků, jeho funkci pro osobní přepravu 29. srpna 2014 převzala nově vybudovaná zastávka Praha-Podbaba.