Bubeneč čp. 51

Bubenečské popisné číslo 51 patří činžovnímu domu na rohu ulic Korunovační a Jana Zajíce. Čtyřpatrová budova s rohovým arkýřem mezi prvním a třetím patrem byla postavena po roce 1911. Až do roku 1943 se nacházela na katastru Holešovic-Buben a měla čp. 1020. Bubenečská hranice tehdy procházela v těsné blízkosti objektu přímo domovním blokem.

Historická stavba s čp. 51 stála nedaleko křižovatky dnešních ulic Pelléova a V sadech, vedle domu čp. 50. V roce 1827 zde koupil tesař Václav Malán od Jana Hájka, majitele domu čp. 4, kus pole o velikosti 90 čtverečních sáhů a vystavěl si na něm domek. V roce 1840 koupil nemovitost pražský obchodník August Karel Rosenberg, který předtím získal i sousední čp. 50. Dům byl za jeho vlastnictví rozšířen a zvýšen o poschodí. Po jeho smrti připadl Jakubu Rosenbergovi a pak jeho potomkům Augustu Rosenbergovi a Antonínu Rosenbergovi (1878-1882). Dalšími majiteli byli Ignác Reibstein (1882-1898), vdova Jana Adéla Reibsteinová (1898-1899), Filip hrabě ze Stadionu (1899), hraběnka Marie Stadionová (od roku 1899). Stavba byla zbořena kolem roku 1940 (na mapě z roku 1938 již není zakreslena, v adresáři ale ještě byla uvedena) a pozemek byl začleněn do areálu ministerstva vnitra.

Bubeneč čp. 51
- současná adresa: Korunovační 22 (Jana Zajíce 15)
- historická adresa: Pelléova 19