Úředně neexistující ulice a náměstí

Lotyšské náměstí

Lotyšské náměstí, zkráceně "Lotyšák", je neoficiální pojmenování prostranství přiléhajícího k Lotyšské ulici. Ve skutečnosti se nejedná o náměstí, ale o z jedné strany otevřený vnitroblok domů mezi ulicemi Terronská, Rooseveltova a Jugoslávských partyzánů, který není zastavěn do Lotyšské ulice. Průchodem je tento prostor propojen také s Rooseveltovou ulicí. Nachází se zde park, dětské hřiště a sportoviště. Komunikace, která ve tvaru písmene "U" park obchází, dostala v roce 2020 úřední jméno Korejská.


Mecsérova silnice

Karl svobodný pán von Mecséry de Tsoor (1804-1885), český místodržitel v letech 1849-1860, užíval jako letního sídla bubenečský letohrádek. Zasloužil se rovněž o úpravy Královské obory. Mecsérova silnice je komunikací Královské obory vedoucí od místodržitelského letohrádku k rybníkům. Slavnostně byla otevřena v říjnu 1860 za osobní účasti tehdy už policejního ministra Mecséryho. Při horním konci stojí pamětní kámen s nápisem "Mecsérova silnice 1861". Dolní úsek cesty byl pojmenován po jeho dceři "Johannaruhe".


Užší

Pěší cesta vedoucí pod ulicí Čínská mezi ulicí Ve struhách a cestou mezi domy v Terronské a Podbabské. Na mapě z roku 1962 je označena jako Užší. Není známo, zda se název skutečně úředně používal, případně v jakém období.