Výstaviště

Výstaviště se nachází ve východním cípu Bubenče mezi Královskou oborou a železniční tratí Praha - Kralupy nad Vltavou.

Městská část: Praha 7 | Katastrální území: Bubeneč

Areál Výstaviště byl založen pro účely Zemské jubilejní výstavy roku 1891 na části území Královské obory. Na ploše 300 000 m2 byly provedeny parkové úpravy podle návrhu Františka Thomayera a vybudováno výstaviště, které pak sloužilo nejrůznějším výstavním akcím. Každoročně zde byly například pořádány Pražské vzorkové veletrhy. V roce 1952 bylo přeměněno na osvětově-kulturní zařízení a přejmenováno na Park kultury a oddechu Julia Fučíka (PKOJF). Za existence PKOJF zde byly vybudovány pro kulturní a sportovní činnost další objekty. Původní hlavní, tedy výstavní účel byl Výstavišti vrácen v roce 1991 u příležitosti konání Všeobecné československé výstavy a Výstaviště se vrátilo ke svému původnímu názvu.

Koncem roku 2018 se pražská místopisná komise na svém jednání zabývala návrhem na přejmenování Výstaviště na Park Miloše Formana. Na základě informace o existence petice za změnu názvu tuto záležitost projednala a nevyslovila tomuto záměru podporu.