Výstaviště

Výstaviště se nachází ve východním cípu Bubenče mezi Královskou oborou a železniční tratí Praha - Kralupy nad Vltavou. Celé Výstaviště se vždy nacházelo a stále se nachází na území Bubenče.

Kód ulice: 463621
ZSJ: Výstaviště
Katastrální území: Bubeneč
Městská část: Praha 7
Přibližná rozloha: 0,32 
km²Přehled názvů:

  • 1891-1940 Výstaviště
  • 1940-1945 Výstaviště / Ausstellungs Gelände
  • 1945-1953 Výstaviště
  • 1953-1990 Park kultury a oddechu Julia Fučíka (PKOJF, Park kultury)
  • od roku 1990 Výstaviště

Na přelomu 19. a 20. století se objevovalo v souvislosti s výstavním areálem rovněž pojmenování "Výstava". Název "Staré Výstaviště" byl někdy používán po roce 1925, kdy byl dostavěn nedaleký Veletržní paláce nazývaný "Nové Výstaviště". V letech 2001-2014 bylo Výstaviště někdy označováno také jako "Incheba Expo Praha", a to podle názvu společnosti, která jej měla v této době v nájmu a ve správě.

Koncem roku 2018 se pražská místopisná komise na svém jednání zabývala návrhem na přejmenování Výstaviště na Park Miloše Formana. Na základě informace o existence petice za změnu názvu tuto záležitost projednala a nevyslovila tomuto záměru podporu.