Petzoldova restaurace

Bubeneč čp. 391, Výstaviště 

Pavilon plzeňského měšťanského pivovaru postavený v letech 1890-1891 podle návrhu architekta Františka Buldry je jednou z nemnoha původních staveb z Jubilejní zemské výstavy. Prvním nájemcem restaurace byl hoteliér a restauratér Václav Petzold, jehož jménem je restaurační pavilon někdy nazýván. Neorenesanční stavba zakončená bazilikální střechou se nachází u západního okraje areálu Výstaviště. Restaurace zde byla v provozu až do počátku devadesátých let minulého století pod názvem Bohemia či Gastrocentrum Bohemia, více než 20 let byla uzavřena a chátrala, v roce 2023 byla dokončena její rekonstrukce. Prostory objektu slouží pro konání kulturních a společenských akcí.Zdroj:
- Praha na prahu moderny; Zdeněk Lukeš, Pavel Hroch; Nakladatelství Paseka; 2017
- Praha moderní II, Zdeněk Lukeš, Pavel Hroch; Nakladatelství Paseka; 2013