Další objekty na Výstavišti

V areálu bubenečského Výstaviště se kromě známých a velkých budov nachází i několik menších objektů, které slouží administrativním a provozním účelům či jako obchodní nebo restaurační provozovny. Žádná z těchto staveb není označena popisným ani evidenčním číslem.

- přízemní zděná stavba obchodu u parkoviště před Sportovní halou
- pokladny u vstupního pavilonu čp.  66
- zděný domek vedle Lapidária
- zděný objekt WC za Lapidáriem
- třípatrová kancelářská budova za Malou sportovní halou
- vrátnice u vjezdu do areálu z ulice Za elektrárnou
- zděný objekt trafostanice
- mobilní objekt WC u Bruselské cesty
- montovaná stavba bistra u Bruselské cesty
- dřevěný altán s vyhlídkovou plošinou