Strojovna

Bubeneč bez čp., Výstaviště
zbořeno

V roce 1891 byl u příležitosti Jubilejní zemské výstavy postaven podle projektu architekta Bedřicha Münzbergera na bubenečském Výstavišti pavilon pro výstavu strojních zařízení nazvaný Strojovna. Nacházel se v dolní části areálu za cestou se stromořadím. Budova měla železnou příhradovou konstrukci, na rozdíl od Průmyslového paláce ovšem bez větších zděných dekorativních částí. Montáž provedla mostárna Pražské akciové strojírny. Náklady na stavbu dosáhly 100 000 zlatých. Strojní expozice ve Strojovně se hlavní měrou podílely na slávě jubilejní výstavy za hranicemi monarchie. Hlavními vystavovateli byly firmy Emil Škoda, Plzeň, Akciová strojírna (dříve Breitfeld), Daněk a spol., František Ringhoffer, První českomoravská továrna na stroje, Pražská akciová strojírna, dříve Ruston a spol. a elektrotechnický závod Františka Křižíka. V roce 1893 byla Strojovna rozebrána a prodána do Innsbrucku.

V roce 1907 byl u příležitosti výstavy Obchodní a živnostenské komory na Výstavišti postaven pavilon pro expozici strojů rovněž nazývaný Strojovna.Zdroj:
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Jubilejní_zemská_výstava_v_Praze_1891