Valašská chalupa

Bubeneč čp. 46, Výstaviště
zbořeno

Národopisná výstava českoslovanská, která se konala od 15. května do 28. září 1895 na bubenečském Výstavišti, prezentovala ukázky lidových kultur a českého a moravského vesnického národopisu. Jednou z mnoha expozic byla replika valašské osady, na jejíž vzniku se podíleli architekti Michal Urbánek a Dušan Jurkovič. Vesnice se nacházela na kraji výstavního areálu, a to v místě dnešního Maroldova panoramatu a jeho blízkém okolí. Její součástí byly budovy, které představovaly život Valachů: usedlost s chalupou, ovčín, chlévy, sušárna ovoce, včelíny, studna a zvonička. Dále hospoda "U Posledního groše", pila s vodním náhonem nebo kovárna. Po skončení výstavy z valašského areálu zbyla zřejmě jen chalupa, která asi na přelomu 19. a 20. století dostala popisné číslo 46. Kdy zanikla není známo. V roce 1907 je toto stavení uváděno jako zbořené, nicméně na plánku Jubilejní výstavy obchodní a živnostenské komory z roku 1908 je stavba stále zakreslena a byla v ní tehdy vinárna. V letech 1911-1941 je navíc čp. 46 opět umísťováno na Výstaviště. Je ovšem možné, že už v té době patřilo jiné stavbě v areálu.Zdroj:
- https://valassky.denik.cz/ctenar-reporter/uplynulo-125-let-od-narodopisne-vystavy-ceskoslovanske-20200522.html