Bubeneč čp. 46

Bubenečské popisné číslo 46 patří domu v Heineho ulici. Objekt byl postaven v osmdesátých letech minulého století na parcele sousední vily čp. 7, a to na místě předchozí menší stavby bez samostatného čísla. Někdy mezi lety 2001-2003 byl rozšířen směrem k Českomalínské ulici a rekonstruován. Sídlí zde konzulární oddělení velvyslanectví Syrské arabské republiky.

První stavbou, která nesla čp. 46 byl čeledínský domek vybudovaný po roce 1803 Josefem Rottebergerem na okraji polností náležejících k jeho dvorci čp. 43. Dům, který užívala rodina jejíž členové na Zátorce pracovali, stál na kraji pole u Plácku poblíž domu čp. 19. Číslo 46 bylo po demolici původní stavby na přelomu 19. a 20. století přeneseno na Valašskou chalupu, která vznikla na Výstavišti u příležitosti Národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895. Kdy zanikla není známo. V roce 1907 je toto stavení uváděno jako zbořené, nicméně na plánku Jubilejní výstavy obchodní a živnostenské komory z roku 1908 je stavba stále zakreslena a byla v ní tehdy vinárna. V letech 1911-1941 je navíc čp. 46 opět umísťováno na Výstaviště. Je ovšem možné, že už v té době patřilo jiné stavbě v areálu.