Bubeneč čp. 43

Bubenečské popisné číslo 43 patří vile Zátorka. Dům vznikl na území bývalého dvorce čp. 4, jehož pozemky byly rozprodávány po kusech po smrti majitele Františka Adama hraběte ze Šternberka. V roce 1796 dostal od Šternberkových dědiců pole u Zátor o velikosti 33 jiter do desetiletého nájmu Jan Karel Kühlwein a vzápětí byl tomuto nájemci prodán sousední pozemek v míře 4 jitra pro výstavbu domu. Ten byl hotov do roku 1803. O tři roky později získal oba pozemky do vlastnictví Josef Rottenberger, univerzitní profesor a pražský lékař. V roce 1812 koupil Zátorku Vilém I., hessenský kurfiřt, který musel odejít ze své země a pobýval v Čechách. Ovšem po roce bylo Vilémovi dovoleno vrátit se, a tak byla Zátorka opět na prodej. Zakoupil ji Ferdinand Polavský, ale již roku 1821 je zde zmiňován nový majitel, pražský advokát Josef Zahořanský z Vorlíka, podle jehož šlechtického přídomku se Zátorce dostalo dalšího názvu - U Vorlíků. Obě jména byla přenesena i na přilehlé komunikace. V roce 1840 patřily k Zátorce pozemky o velikosti 32 jiter (13 polí v míře 29 jiter, 5 pastvin, 5 zahrad, 5 stromořadí, 2 cesty a 3 lada). Do roku 1844 byl dům v majetku rodiny Zahořanských, dále se majitelé střídali. Od roku 1909 přešel prodejem na pražskou obec. Pozemky se začaly parcelovat, rozprodávat a zastavovat a samotný dům, který byl později ještě upravován, koupil Ota Bondy. Dnes je nemovitost v majetku Ruské federace.