Fontány na Výstavišti

Největší a nejznámější fontánou na bubenečském Výstavišti je Křižíkova fontána, která vznikla u příležitosti Jubilejní zemské výstavy v roce 1891 a pro Všeobecnou československou výstavu konanou o sto let později byla v letech 1987-1991 zásadně rekonstruována.

Po přeměně Výstaviště na Park kultury a oddechu bylo v letech 1953-1954 na hlavní promenádu vedoucí od vstupu do areálu ke Sjezdovému paláci umístěno 12 fontán. Každou tvořil kruhový bazén vyložený keramickými obklady s podstavcem uprostřed, na kterém stály zvířecí postavy. Autory plastik byli různí umělci, čtyři z nich vytvořil sochař Miroslav Jirava, který se zvířaty inspiroval v pražské ZOO. Bazény byly odstraněny po roce 1971 a jejich umístění dodnes ukazují kruhy provedené světlou žulovou dlažbou. Plastiky byly přemístěny do Lapidária.

Před pravým křídlem Průmyslového paláce byla do roku 2018 vodní nádrž s fontánou. První zde umístěný vodní prvek tvořila tři tryskadla, kterým se říkalo "kytky" nebo "pampelišky". Z důvodu prorezavění byl v letech 1995-1997 odstraněn a na jeho místo byla z dolní části areálu přesunuta jiná fontána. Tu navrhl v roce 1985 výtvarník M. Nedvěd za spolupráce akademického architekta B. Votruby. V roce 2018 byla tato fontána vrácena na své původní místo do v té době opraveného modrými kachlíky vyloženého kruhového bazénu u bývalého Bruselského pavilonu.

Ve vstupním prostoru na Výstaviště byly v šedesátých letech 20. století vybudovány čtyři kruhové fontány s nízkými obrubněmi a patníky z kozárovické žuly. V roce 1979 byla krajní fontána nejblíž Stromovce zrušena a na jejím místě byl vztyčen pomník Julia Fučíka. Po roce 1989 byla odstraněna socha a zůstal zde pouze podstavec, který využívá pro reklamní sloup nedaleké planetárium. Zbylé tři fontány byly v provozu do roku 2001 a chvíli na počátku sezóny v roce 2005. Po rekonstrukci byly znovu zprovozněny v roce 2015.

Během světové výstavy byly součástí Bruselského pavilonu, který byl na Výstaviště přestěhován v roce 1959, i dvě fontány. Ani jedna z nich ovšem nebyla spolu s hlavní stavbou v Bubenči instalována. Na nádvoří pavilonu se nacházela fontána "Karlovarské vřídlo" se třemi nymfami. Dílo, které vytvořili Jan Kavan a Jan Simota spolu s kolektivem studentů UMPRUM, bylo v roce 1960 umístěno před secesní Smetanův dům v Luhačovicích. Interiérová skleněná fontána vytvořená podle návrhu architekta Adolfa Benše a jeho asistenta Jaroslava Kadlece malířkou Danou Hlobilovou byla desítky let ve špatném stavu a na různých místech. Po rekonstrukci je od roku 2009 součástí pražského Národního technického muzea.

Na terase za Bruselským pavilonem byl umístěn bazén, uprostřed něhož byl kámen s otvorem pro trysku. Celý bazén byl nakonec v rámci úprav Výstaviště zasypán pískem a opatřen sedátky. Dnes již neexistuje. Zdroj:
- https://www.prazskekasny.cz