Atrakce na Výstavišti

Stálou atrakcí na bubenečském Výstavišti byla horská dráha Cyklon (model Galaxi), vyrobená v roce 1963 italskou firmou S.D.C. Jednalo se o jedinou stálou ocelovou horskou dráhu v Česku. Zprovozněna byla v roce 1973, měla výšku 13 metrů a délku dráhy 440 metrů. Vozíky pro 4 osoby dosahovaly maximální rychlosti 46 km/h a jezdily v soupravách po dvou. Jedna jízda trvala přibližně dvě minuty a maximální přetížení dosahovalo 2,5 G. Poslední jízda se uskutečnila 21. května 2018 a z Výstaviště byla horská dráha kvůli jeho revitalizaci v témže měsíci odvezena.

Druhou stálou atrakcí bylo od roku 1981 ruské kolo vysoké přibližně 35 metrů. Jeho kapacita byla přibližně 144 osob, ve 24 vozících po 6 cestujících. Stejně jako horská dráha bylo umístěno v dolní části areálu Výstaviště v blízkosti železniční trati do Děčína. Rozebráno a odvezeno bylo v květnu 2018.

Historie Matějské pouti, která je spjatá s kostelem sv. Matěje a v druhé polovině 20. století s Výstavištěm, sahá až do roku 1595, kdy papež Klement VIII. vyhlásil na žádost tehdejšího pražského probošta Jiřího Bartholda Pontana z Breitenberka plnomocné odpustky pro poutníky do zdejšího kostela. Od té doby se, s výjimkou krátkého období po bitvě na Bílé hoře, rozvíjela tradice velkých svatomatějských poutí. K její proslulosti významně přispěla skutečnost, že se jednalo o první jarní pouť v Praze. Poutní křížová cesta ke kostelu s dvanácti kapličkami začínala poblíž nynější stanice metra Hradčanská. Vzhledem k posunu charakteru pouti od náboženského k zábavnímu a zvýšení počtu účastníků, již nepostačovalo prostranství před budovou fary a stánky a pouťové atrakce se postupně přesunuly do nižších úseků poutní cesty, zejména pak do prostoru u Vítězného náměstí při hranici s Bubenčem. V období první republiky se této pouti účastnilo přibližně čtvrt miliónu lidí. Kvůli výstavbě dalších budov ČVUT musela být zábavní část matějské pouti později přesunuta. V roce 1960 se konala na Letenské pláni, později i v Modřanech a v Břevnově. V roce 1963 či 1964 se přesunula do Bubenče do tehdejšího Parku kultury a oddechu Julia Fučíka a nabyla masových rozměrů. V 90. letech 20. století se počet účastníků přibližoval jednomu miliónu, poté poněkud klesl a v dalších letech se ustálil na počtu cca. 700 tisíc návštěvníků.

V roce 2002 zahájil v zadní části budovy Lapidária provoz Mořský svět. Jedná se o stálou expozici mořských, ale i sladkovodních ryb a jiných živočichů o celkovém počtu 360 druhů. Od roku 2006 má zařízení statut zoologické zahrady. Nachází se zde celkem 60 akvárií, z nichž největší nádrž má objem 100 000 litrů a je domovem žraloků. Celkově je zde 260 000 litrů vody.Zdroj:
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Matějská_pouť
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Cyklon_(horská_dráha)
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Zábavní_park_na_pražském_Výstavišti