Vstupní brány na Výstaviště

Bubeneč bez čp., Výstaviště

Monumentální neorenesanční vstupní brána bubenečského Výstaviště byla postavena podle návrhu Antonína Wiehla v roce 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Dřevěná stavba o šířce cca. 25 metrů a výšce 18 metrů stála přibližně v místě před současnými kruhovými kašnami, vchod do areálu byl tedy tehdy blíže k ulici U Výstaviště. Brána byla koncipována jako 20 metrů široký oblouk rozpínající se mezi dvěma věžemi. Celá stavba byla provedena ve dřevě, střechy věží byly pokryty šindelem. V základnách věží byly umístěny pokladny. Brána byla ozdobena čtyřiceti znaky a vlajkami českých měst. V letech 1895 a 1908 byla upravována. V roce 1948, před konáním Slovanské zemědělské výstavy, byla zbořena. Brána nezapadala do konceptu výstavy, který připravil architekt Jiří Kroha, ale byla také již ve špatném stavu.

Na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století byla postavena velmi jednoduchá boční brána umožňující vstup na Výstaviště z Královské obory. Vznikla pravděpodobně v návaznosti na umístění Bruselského pavilonu v areálu a vytvoření tzv. Bruselské cesty vedoucí k budově Maroldova panoramatu. Jedná se v podstatě pouze o nízké zastřešení vstupních branek v délce asi 35 metrů. Vstup byl doplněn deseti samostatnými vysokými vlajkovými stožáry a je dodnes zachován.

V roce 1991 byla u příležitosti Všeobecné československé výstavy, jejíž koncept připravil architekt Vladimír Gleich, postavena nová hlavní brána. Jednalo se o stavbu z lehké ocelové konstrukce v podobě rozměrné pergoly podle návrhu Renaty Babkové a Renaty Fialové. Brána bohužel sloužila v pozdější době převážně jako nosič reklamních plachet než jako reprezentativní vstup do areálu Výstaviště. Odstraněna byla v roce 2011.