Zbořené objekty na Výstavišti

V minulosti se v areálu bubenečského Výstaviště nacházelo velké množství různých staveb. Jejich přesné umístění a období existence je většinou neznámé. Mnoho z nich vzniklo u příležitosti některé z velkých výstav konaných na přelomu 19. a 20. století a byly pouze dočasné.

Popisné číslo mělo přidělené jen několik budov. Po demolici objektu číslo buď zaniklo nebo bylo využito u jiné stavby na území Bubenče.
- Bubeneč čp. 46 - Valašská chalupa (nyní patří čp. 46 domu č. 10 v Heineho ulici)
- Bubeneč čp. 100 - Česká chalupa
- Bubeneč čp. 158 - Letní kino (do druhé světové války patřilo čp. 158 skladišti v Papírenské ulici)
- Bubeneč čp. 414 - malý objekt před čp. 67 (později patřilo čp. 414 domu č. 12 v ulici Na Marně)
- Bubeneč čp. 418 - neznámý objekt
- Bubeneč čp. 420 - neznámý objekt
- Bubeneč čp. 421 - neznámý objekt

Za éry Parku kultury a oddechu vzniklo v dolní části areálu několik staveb, které doplňovaly kulturní a společenský charakter tehdejšího Výstaviště. Zanikly nejpozději při povodních v roce 2002. Číslo v závorce udává polohu objektu na mapě pod textem.
- objekt spedičních služeb (5)
- Francouzský pavilon (11)
- Malá scéna (12)
- Letní kino (13)
- Dětský svět (14)
- klub Fontána (18)
- fitcentrum, střelnice (24)
- Aréna 99 (25)
- restaurace Fontánka (26)
- klub Subterra (28)

Pavilon Subterry vznikl u příležitosti Všeobecné československé výstavy v roce 1991 jako prezentace stejnojmenné státní společnosti zabývající se stavební činností. Přibližně do roku 2000 v něm fungoval hudební klub, občerstvení či projekce "virtuální reality".