Zbořené objekty na Výstavišti

V minulosti se v areálu bubenečského Výstaviště nacházelo velké množství různých staveb. Jejich přesné umístění a období existence je většinou neznámé. Mnoho z nich vzniklo u příležitosti některé z velkých výstav konaných na přelomu 19. a 20. století a byly pouze dočasné.

Popisné číslo mělo přidělené jen několik budov. Po demolici objektu číslo buď zaniklo nebo bylo využito u jiné stavby na území Bubenče.

Za éry Parku kultury a oddechu vzniklo v dolní části areálu několik staveb, které doplňovaly kulturní a společenský charakter tehdejšího Výstaviště. Zanikly nejpozději při povodních v roce 2002. Číslo v závorce udává polohu objektu na mapě pod textem.
- objekt spedičních služeb (5)
- Francouzský pavilon (11)
- Malá scéna (12)
- Dětský svět (14)
- klub Fontána (18)
- fitcentrum, střelnice (24)
- Aréna 99 (25)
- restaurace Fontánka (26)
- klub Subterra (28)

Pavilon Subterry vznikl u příležitosti Všeobecné československé výstavy v roce 1991 jako prezentace stejnojmenné státní společnosti zabývající se stavební činností. Přibližně do roku 2000 v něm fungoval hudební klub, občerstvení či projekce "virtuální reality".