Stavby s čp. na Výstavišti

Celý areál Výstaviště byl v době svého vzniku v roce 1891 označen jediným popisným číslem 66. Jednotlivé původní stavby dostávaly svá čísla až v průběhu 20. století. Velké množství objektů zůstalo neoznačeno. Protože se celé Výstaviště nachází na území Bubenče, patří všechna níže uvedená popisná čísla bubenečskému katastru.

- čp. 46 - Valašská chalupa - zbořeno, nyní patří čp. 46 domu č. 10 v Heineho ulici
- čp. 66vstupní pavilon (na pravé straně hlavní promenády)
- čp. 67 - vstupní pavilon (na levé straně hlavní promenády)
- čp. 100 - Česká chalupa (při ulici U Výstaviště) - zbořeno
- čp. 158 - Letní kino - zbořeno, do druhé světové války patřilo čp. 158 skladišti v Papírenské ulici
- čp. 188 - Pavilon AVU
- čp. 391 - pavilon plzeňského měšťanského pivovaru - Petzoldova restaurace
- čp. 412 - hotel Expo - dříve patřilo čp. 412 obytnému domu v Jednořadé ulici
- čp. 414 - malý objekt před čp. 67 - zbořeno, později patřilo čp. 414 domu č. 12 v ulici Na Marně
- čp. 415 - pavilon pražského měšťanského pivovaru - restaurace Pražan
- čp. 416 - Průmyslový palác
- čp. 417 - Maroldovo panoráma
- čp. 418 - neznámý objekt u Maroldova panoramatu - zbořeno
- čp. 419 - Strojovna, v současnosti Sportovní hala
- čp. 420 - neznámý objekt - zbořeno
- čp. 421 - neznámý objekt při ulici U Výstaviště - zbořeno
- čp. 422 - Lapidárium Národního muzea
- čp. 1058 - plavecký bazén
- čp. 1082 - administrativní objekt s prodejnou u Sportovní haly
- čp. 1091 - divadlo Globe - zbořeno