Malý výstavní  pavilon

Bubeneč bez čp., Výstaviště

Za pravým křídlem Průmyslového paláce se nachází nevelký přízemní neorenesanční pavilon, označovaný později jako kulturní dům, ve kterém se měly při Výstavě architektury a inženýrství v roce 1898 vystavovat keramické výrobky. Střední část budovy je zvýrazněna půlkruhově zakončeným portikem neseným hladkými pilastry, vstup je rámován polosloupy nesoucími trojúhelný tympanon. Zastřešení je provedeno kupolovitou střechou. Boční křídla mají po třech velkých téměř francouzských oknech. Nad nimi probíhá vlys členěný do obdélných polí. Nad korunní římsu vystupuje atika s pilířky, zděná pole atiky jsou konkávně vykrojena. K pavilonu byla v padesátých letech 20. století letech připojena přístavba, která objekt v zadní části rozšířila o jedno podlaží do úrovně dolní části areálu Výstaviště. Budova slouží administrativním účelům a je v ní umístěna policejní služebna.Zdroj:
- https://pamatkovykatalog.cz/kulturni-dum-3054181