Restaurační pavilony

Bubeneč čp. 391, Výstaviště | Pavilon plzeňského měšťanského pivovaru postavený v letech 1890-1891 podle návrhu architekta Františka Buldry je jednou z nemnoha původních staveb z Jubilejní zemské výstavy. Prvním nájemcem restaurace byl hoteliér a restauratér Václav Petzold, pod jehož jménem je restaurační pavilon veden v seznamu památek. Neorenesanční stavba zakončená bazilikální střechou se nachází u západního okraje areálu Výstaviště. Restaurace zde byla v provozu až do počátku devadesátých let minulého století pod názvem Bohemia či Gastrocentrum Bohemia, více než 20 let byla uzavřena a chátrala, v roce 2023 byla dokončena její rekonstrukce. Prostory objektu slouží pro konání kulturních a společenských akcí.

Bubeneč čp. 415, Výstaviště | Pavilon pražského měšťanského pivovaru, dnešní restaurace Pražan, byl součástí velké Jubilejní výstavy Obchodní a živnostenské komory z roku 1908. Budova je umístěna mezi Průmyslovým palácem a moderní galerií AVU.

Bubeneč bez čp., Výstaviště | Pozdně secesní pavilon dvorního pivovaru U Primasů s dřevěnými prvky s decentní geometrickou dekorací se dochoval coby jeden ze dvou posledních pozůstatků velké Jubilejní výstavy Obchodní a živnostenské komory z roku 1908. Budova postavená podle návrhu Richarda Klenky, rytíře z Vlastimilu, se nachází ve svahu severně od západního křídla Průmyslového paláce. Restaurace v objektu byla dříve provozována pod názvem Staročeská rychta. Od roku 2021 zde funguje výtvarný Ateliér Rychta určený zejména dětem.

Bubeneč bez čp., Výstaviště | V těsném sousedství Maroldova panoramatu se ve svahu nachází menší zděný objekt provozovny občerstvení postavený asi začátkem padesátých let 20. století. V současné době je zde v provozu bistro. Od budovy je možné po schodech sejít k brance vedoucí do Královské obory.Zdroj:
- Praha na prahu moderny; Zdeněk Lukeš, Pavel Hroch; Nakladatelství Paseka; 2017
- Praha moderní II, Zdeněk Lukeš, Pavel Hroch; Nakladatelství Paseka; 2013