Bubeneč čp. 88

Bubenečské popisné číslo 88 patří novorenesanční vile v ulici Na Zátorce. Jednopatrový dům byl postaven v letech 1889-1890 podle návrhu Aloise Potůčka a jeho první majitelkou byla Emilie Blaschková. V roce 1917 byla budova přestavěna podle projektu Františka Schlaffera pro potřeby Hugo Boettingera. Tehdy byl zřízen ateliér v patře severního traktu. Rekonstrukci připomíná monogram HB a letopočet 1917 umístěný nad domovním vstupem. V roce 1935 provedl stavitel Václav Kopecký podle plánů Jaroslava Fragnera další úpravy, zejména vznikla velká arkýřová veranda na jižním průčelí. Vila těsně přiléhá k sousednímu domu čp. 89.