U Sparty

U Sparty vychází z ulice Milady Horákové a vede severozápadním směrem do ulice Nad Královskou oborou

Kód ulice: 474819
ZSJ: U Sparty
Katastrální území: Bubeneč
Městská část: Praha 7
Přibližná délka: 270 m


Budovy v ulici:


Přehled názvů:

  • 1905-1925 U vodojemu
  • 1925-1940 U Sparty
  • 1940-1945 U Sparty / Am Spartaplatz
  • od roku 1945 U Sparty

U vodojemu - ulice pojmenována podle Letenské vodárenské věže čp. 1000 postavené roku 1885

U Sparty - název podle stadionu A. C. Sparta Praha, který ulice obchází


Nejdříve vznikla část komunikace vedoucí od Milady Horákové k ulici Jana Zajíce, která se do roku 1943 nacházela na katastru Holešovic-Buben. Na některých mapách byl tento úsek označen jako U vodojemu i po roce 1925 (dokonce ještě v roce 1948), a to souběžně s užitím jména U Sparty pro navazující úsek od Jana Zajíce k ulici Nad Královskou oborou, který již před rokem 1943 patřil k Bubenči. V době druhé světové války byl pro ulici U vodojemu používán německý název Beim Wasserspeicher.