Jana Zajíce

Jana Zajíce vychází z ulice U Sparty a vede severovýchodním směrem do ulice Nad Královskou oborou.

Městská část: Praha 7 | Katastrální území: Bubeneč

Přehled historických názvů ulice Jana Zajíce:

  • 1891-1947 Škroupova
  • 1940-1945 Škroupova / Skraup-Strasse
  • 1947-1951 Nečasova
  • 1951-1991 Komsomolská
  • od roku 1991 Jana Zajíce

František Škroup (1801-1862), český hudební skladatel a dirigent, autor první české opery Dráteník a hudby státní hymny

Jaromír Nečas (1888-1945), český politik, od roku 1924 poslanec za Československou sociální demokracii, v letech 1935-1938 ministr sociální péče, za 2. světové války ministr exilové vlády v Londýně

Komsomol - Leninský komunistický svaz mládeže, organizace působící v Sovětském svazu, podle které byly zakládány podobné mládežnické spolky v dalších komunistických státech

Jan Zajíc (1952-1969), středoškolský student, který se 25. února 1969 po vzoru Jana Palacha jako druhý upálil na protest proti přítomnosti okupačních sovětských vojsk