Na seníku

Ulice Na seníku vychází z ulice V sadech a vede východním směrem k ulici K Starému Bubenči. Ulice je slepá.

Městská část: Praha 6 | Katastrální území: Bubeneč

Přehled historických názvů ulice Na seníku:

  • 1884-1896 Úzká cesta (podle charakteru ulice)
  • 1896-1901 Špagátová ulička (podle charakteru ulice)
  • 1901-1940 Zahradní (podle charakteru ulice)
  • 1940-1945 Cesta Sasů / Sachsenweg
  • 1945-1947 Zahradní
  • od roku 1947 Na seníku (podle stejnojmenného hostince, který býval v čp. 14 - již zbořeno)

Sasové - původně západoevropský kmen, dnes obyvatelé Saska

Původně začínala už u Lannovy vily - vycházela tedy z Pelléovy ulice a vedla až k ulici K Starému Bubenči. V roce 1968 byla její horní část připojena k ulici V sadech. Ulice pak byla někdy v 80. letech 20. století úředně zrušena a přestala být uváděna na mapách. Od ulice V sadech byla uzavřena a oddělena železnými vraty a v podstatě zanikla. V katastrální evidenci a adresním informačním systému však byla a je uváděna nadále. Po dostavbě vilového komplexu Bianca, byla obnovena v místech původní ulice zužující se ulička, která již ale není průchozí do ulice K Starému Bubenči. Železná vrata jsou na místě dodnes, ale zůstávají stále otevřená. Na podzim roku 2008 byla ulička Na seníku opět označena uliční tabulí (ta byla ovšem později odcizena) a je možné jí opět najít na mapě Prahy.