Na seníku

Ulice Na seníku vychází z ulice V sadech a vede východním směrem k ulici K Starému Bubenči. Ulice není průjezdná, na východním konci ji tvoří jen úzká pěšina. 

Kód ulice: 459178
Katastrální území: Bubeneč
Městská část: Praha 6
Přibližná délka: 230 m


Budovy v ulici:


Přehled historických názvů:

  • 1884-1896 Úzká cesta (podle charakteru ulice)
  • 1896-1901 Špagátová ulička (podle charakteru ulice)
  • 1901-1940 Zahradní (podle charakteru ulice)
  • 1940-1945 Cesta Sasů / Sachsenweg
  • 1945-1947 Zahradní
  • od roku 1947 Na seníku (podle stejnojmenného hostince, který býval v čp. 14 - již zbořeno)

Sasové - původně západoevropský kmen, dnes obyvatelé Saska


Původně začínala už u Lannovy vily - vycházela tedy z Pelléovy ulice a vedla až k ulici K Starému Bubenči. V roce 1968 byla její horní část připojena k ulici V sadech. Ulice pak byla někdy v osmdesátých letech 20. století úředně zrušena a přestala být uváděna na mapách. Od ulice V sadech byla uzavřena a oddělena železnými vraty a v podstatě zanikla. V katastrální evidenci a adresním informačním systému však byla a je uváděna nadále. Po dostavbě vilového komplexu Bianca, byla obnovena v místech původní ulice zužující se ulička. Na podzim roku 2008 byla ulička Na seníku opět označena uliční tabulí a je možné jí opět najít na mapě Prahy.