V sadech

Ulice V sadech vychází z Pelléovy a vede východním a později severním směrem ve tvaru L na Krupkovo náměstí.

Městská část: Praha 6 | Katastrální území: Bubeneč

Přehled historických názvů ulice V sadech:

  • 1901-1940 V sadech (podle rázu okolí v době vzniku ulice)
  • 1940-1945 Cesta Franků / Frankensteg
  • od roku 1945 V sadech

Frankové - volný svazek několika germánských kmenů, které se objevily ve 3. století u hranic římského císařství, v 5. století založil král Chlodvík Franckou říši, která se rozpadla v roce 843

V adresářích z konce 19. století byla označována jako "Silnice k Brusce" nebo "Silnice k Písecké bráně", která tehdy pokračovala místy dnešní Pelléovy ulice. 

Část dnešní ulice V sadech vedoucí od Lannovy vily k budově čp. 15 byla až do roku 1968 součástí ulice Na seníku.