Bubeneč čp. 15

Bubenečské popisné číslo 15 patří novodobé budově, která stojí na místě někdejší Kholovské chalupy. V roce 1701 koupil zdejší stavení a také sousední hořejší krčmu čp. 14 majitel poplužního dvora čp. 6 hrabě Hertvík Mikuláš Breda. Již před rokem 1740 v domě vznikla kovárna, která fungovala ještě ve 20. století. V roce 1766 se vlastníkem stal Jan Křtitel del Curto, kterému patřil dvorec čp. 1, a pozemky všech jeho nemovitostí splynuly v jeden celek. Popis z roku 1788 uvádí, že v domě byla kromě kovárny také světnice a komora. Pozdější majitel dvora Josef Ignác Buček přijal v roce 1803 do kovárny pekaře Josefa Lišku a dovolil mu tam vystavět pec a provozovat pekařskou živnost. Proti tomu se ovšem ohradil držitel hostince Na senníku Josef Holub, který hájil výsadu své pekárny a uváděl, že "nemají se trpěti dva pekaři v místě". Nakonec mu bylo dáno za pravdu a Liška musel od řemesla ustoupit.

Asi v první polovině devadesátých let 20. století vznikl na místě původní stavby nový objekt kombinující nepřesné historizující prvky se současnými. Budova byla využívána zejména pro kancelářské účely. V letech 2017-2019 pak byla podle návrhu architektky Evy Jiřičné zrekonstruována na bytový komplex.