Bubeneč čp. 16

Bubenečské popisné číslo 16 patří pozdně klasicistnímu obytnému domu ve Schwaigerově ulici, který si někdy mezi lety 1830 a 1867 vystavěl na místě původní stavby zedník Jan Kuneš. V roce 1875 objekt získala do vlastnictví Anna Jordánová, jež se pak provdala za obchodníka v Bubenči Gotharda Strnada. Pokud se nejedná o pouhou shodu jména, zůstal dům dodnes majetkem Strnadových potomků. Na fasádě budovy se zachovala kamenná deska s klasicistním domovním číslem.

Předchozí objekt z roku 1763 patřil Václavu Šindelářovi, který se živil plavectvím a občas nádenickou prací. Povolení ke stavbě domku na parcele o rozloze 66 čtverečních sáhů mu za vrchnost udělil hrabě Karel Josef Desfours zastupující své dcery Johanku, Karolinu-Josefu a Marii-Annu, majitelky poplužního dvora. Stavení mělo světnici a komoru a patřila k němu i zahrádka. Pozemky, na kterých se nacházelo, náležely k hořejšímu hostinci (čp. 14) nebo bývalé Kholovské chalupě (čp. 15) na purkrabském panství. Je tedy s podivem, že purkrabský úřad dopustil, aby na jeho území byl usazený poddaný poplužního dvora. Na nesrovnalost se údajně přišlo až po mnoha letech, kdy už nebyla možná náprava.