Na hutích

Ulice Na hutích vychází z Kafkovy a vede severovýchodním směrem do ulice Národní obrany.

Bubenečská část ulice začíná na křižovatce s Dejvickou orientačními čísly 7 a 8.

Městská část: Praha 6 | Katastrální území: Bubeneč, Dejvice

Přehled historických názvů ulice Na hutích:

  • 1925-1940 Na hutích
  • 1940-1945 Fichteova / Fichtestrasse
  • od roku 1945 Na hutích

Na hutích - starý pomístní název nepřesně odvozený z německého "Ziegelhütte" - česky cihelna, "Hütte" pak v překladu znamená huť, cihelna bývala od konce 18. století do roku 1910 přibližně v místech domovního bloku, jehož součástí je dnešní dům čp. 36 na rohu ulic Dejvická 40 a Kyjevská 7

Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), německý filozof, profesor na univerzitě v Jeně a Berlíně, představitel německé klasické filozofie, jeho jednotlivé myšlenky byly zneužívány fašismem

V letech 1911-1925 nesla pojmenování Na hutích ulice Dejvická.