Na hutích

Ulice Na hutích vychází z Kafkovy a vede severovýchodním směrem do ulice Národní obrany. Bubenečská část ulice začíná na křižovatce s Dejvickou orientačními čísly 7 a 8.

Kód ulice: 457647
Katastrální území: Bubeneč, Dejvice
Městská část: Praha 6
Přibližná délka: 185 m (105 m - bubenečský úsek)


Budovy v ulici:

  • 7/766, 9/661, 11/662, 13/693
  • 8/665, 10/755, 12/756, 14/757

Přehled historických názvů:

  • 1925-1940 Na hutích
  • 1940-1945 Fichteova / Fichtestrasse
  • od roku 1945 Na hutích

Na hutích - starý pomístní název nepřesně odvozený z německého "Ziegelhütte" - česky cihelna (další význam slova "hütte" je huť), bubenečská cihelna bývala od konce 18. století do roku 1910 v místech mezi současnými ulicemi Dejvická, Na hutích, Národní obrany a V. P. Čkalova

Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), německý filozof, profesor na univerzitě v Jeně a Berlíně, představitel německé klasické filozofie, jeho jednotlivé myšlenky byly zneužívány fašismem


V letech 1911-1925 nesla pojmenování Na hutích ulice Dejvická.