U studánky

Ulice U studánky vychází z Veletržní a vede jihozápadním směrem do Ovenecké. Bubenečská část ulice začíná na křižovatce s Kamenickou orientačními čísly 18 a 19.

Kód ulice: 474975
ZSJ: U Sparty
Katastrální území: Bubeneč, Holešovice
Městská část: Praha 7
Přibližná délka: 470 m (200 m - bubenečský úsek)


Budovy v ulici:

  • 19/210, 21/212, 23/234, 25/230, 27/253, 29/241, 31/520, 33/348
  • 18/123, 20/135, 22/139, 24/327, 26/326, 28/312, 30/349, 32/332

Přehled názvů:

  • 1893-1931 Na studánce
  • 1931-1940 U studánky
  • 1940-1945 Senefelderova / Senefelder-Strasse
  • od roku 1945 U studánky

Studánka - starý pomístní název prostoru dnešní ulice, pojmenovaný podle studánky Čertoušek v někdejší zdejší rokli

František Alois Senefelder (1771-1834), německý malíř, pražský rodák, vynálezce litografie


Bubenečská ulice Na studánce byla v roce 1931 spojena s holešovickou ulicí U studánky. Od tohoto roku pak byly v Bubenči dvě ulice se shodným názvem. Druhá ulice U studánky pojmenovaná podle pramene sirnatoželezité vody v zahradě vily Bianca vycházela z Wolkerovy ulice a vedla ke Schwaigerovu náměstí. Užívání názvu je doloženo v mapách z let 1921-1962. Poté byla část ulice oddělena a připojena k ulici K Starému Bubenči, která prodloužením vedla až do Wolkerovy. Zbývající část ulice zanikla v sedmdesátých letech 20. století po výstavbě bytových domů sovětského zastupitelství.