U studánky

Ulice U studánky vychází ze Strojnické a vede jihozápadním směrem do Ovenecké.

Bubenečská část ulice začíná na křižovatce s Kamenickou orientačními čísly 18 a 19.

Městská část: Praha 7 | Katastrální území: Bubeneč, Holešovice

Přehled historických názvů ulice U studánky:

  • 1893-1931 Na studánce
  • 1931-1940 U studánky
  • 1940-1945 Senefelderova / Senefelder-Strasse
  • od roku 1945 U studánky

Studánka - starý pomístní název prostoru dnešní ulice, pojmenovaný podle studánky Čertoušek v někdejší zdejší rokli

František Alois Senefelder (1771-1834), německý malíř, pražský rodák, vynálezce litografie

Bubenečská ulice Na studánce byla v roce 1931 spojena s holešovickou ulicí U studánky. Od tohoto roku pak byly v Bubenči dvě ulice se shodným názvem. Druhá ulice U studánky pojmenovaná podle pramene sirnatoželezité vody v zahradě vily Bianca vycházela z Wolkerovy ulice a vedla ke Schwaigerovu náměstí. Užívání názvu je doloženo v mapách z let 1921-1962. Poté byla část ulice oddělena a připojena k ulici K Starému Bubenči, která prodloužením vedla až do Wolkerovy. Zbývající část ulice zanikla v 70. letech 20. století po výstavbě bytových domů sovětského zastupitelství.