Antonína Čermáka

Ulice Antonína Čermáka vychází z Goetheho a vede jihozápadním směrem do Terronské.

Na levé straně ulice se nachází park generála Lázáro Cárdenase.

Městská část: Praha 6 | Katastrální území: Bubeneč 

Přehled historických názvů ulice Antonína Čermáka:

  • 1906-1940 U hřbitova (podle polohy ulice vedoucí kolem bubenečského hřbitova)
  • 1940-1945 U hřbitova / Friedhofsstrasse
  • 1945-1994 U hřbitova
  • od roku 1994 Antonína Čermáka

Antonín Čermák (1874-1933), česko-americký podnikatel, politik a veřejný činitel, v dětství se s rodiči vystěhoval do USA, v roce 1931 zvolen starostou Chicaga, v roce 1933 v Miami zasažen kulkou atentátníka určenou prezidentu Rooseveltovi

Pojmenováním po Karlu Bendlovi označují pražské adresáře z počátku 20. století (např. Ukazatel domů v královském hlavním městě Praze a v obcích sousedních z roku 1907) dolní části ulic Maďarská a Antonína Čermáka, které se v úseku mezi Chittussiho a Goetheho sbíhají. Viz také Maďarská ulice. Pro dolní část ulice Antonína Čermáka byl v prvních desetiletích 20. století používán také název Ve struhách.