Antonína Čermáka

Ulice Antonína Čermáka vychází z Goetheho a vede jihozápadním směrem do Terronské. Na levé straně ulice se nachází park generála Lázáro Cárdenase.

Kód ulice: 473332
ZSJ: Nový Bubeneč
Katastrální území: Bubeneč
Městská část: Praha 6
Přibližná délka: 475 m


Budovy v ulici:


Přehled historických názvů:

  • 1906-1940 U hřbitova (podle polohy ulice vedoucí kolem bubenečského hřbitova)
  • 1940-1945 U hřbitova / Friedhofsstrasse
  • 1945-1994 U hřbitova
  • od roku 1994 Antonína Čermáka

Antonín Čermák (1873-1933), česko-americký podnikatel, politik a veřejný činitel, v dětství se s rodiči vystěhoval do USA, v roce 1931 zvolen starostou Chicaga, v roce 1933 v Miami zasažen kulkou atentátníka určenou prezidentu Rooseveltovi


Pojmenováním po Karlu Bendlovi označují pražské adresáře z počátku 20. století (např. Ukazatel domů v královském hlavním městě Praze a v obcích sousedních z roku 1907) dolní části ulic Maďarská a Antonína Čermáka, které se v úseku mezi Chittussiho a Goetheho sbíhají (viz také Maďarská ulice). Pro dolní část ulice Antonína Čermáka byl v prvních desetiletích 20. století používán také název Ve struhách.

V roce 1992 bylo rozhodnuto o tom, že se sídlem Úřadu průmyslového vlastnictví stane budova tzv. Patentové knihovny v Bubenči. Vedení úřadu tehdy zároveň navrhlo přejmenování ulice U hřbitova, ve které se knihovna nacházela. Nově se měla tato komunikace jmenovat Patentová nebo připomenout některého z vynálezců. Pražský magistrát s odkazem na tradiční název vystihující místní poměry návrh nepodpořil. Ke změně názvu nakonec došlo v roce 1994, v době kdy úřad po rekonstrukci budovy obsadil své nové sídlo, ovšem z jiného důvodu. Během návštěvy amerického prezidenta Billa Clintona v Praze se při setkání s Václavem Havlem hovořilo mimo jiné o Antonínu Čermákovi. Clinton se zajímal o to, zda nějaké místo v Praze nese Čermákovo jméno. Tak tomu nebylo a k uctění památky někdejšího chicagského starosty českého původu se začalo hledat vhodné veřejné prostranství, které nemělo být bezvýznamné. Volba nakonec padla na ulici U hřbitova, jejíž přejmenování se již projednávalo a kde nově sídlil patentový úřad.