Juárezova

Juárezova ulice vychází ze Sibiřského náměstí a vede severozápadním směrem do Maďarské.

Městská část: Praha 6 | Katastrální území: Bubeneč

Přehled historických názvů Juárezovy ulice:

  • 1925-1940 Kahlerova
  • 1940-1945 Seibtova / Seibtstrasse
  • 1945-1947 Kahlerova
  • od roku 1947 Juárezova

Eugen Kahler (1882-1911), německý malíř žijící v Praze, tvořil pod vlivem postimpresionismu

Karl Heinrich Seibt (1735-1806), německý osvícenský filozof, historik a pedagog, univerzitní profesor v Praze, jezuita, zasloužil se o zřízení českých gymnázií, někdy bývá pokládán za zakladatele katolické varianty osvícenství v Čechách

Benito Pablo Juárez García (1806-1872), mexický vojenský a politický činitel indiánského původu, od roku 1861 mexický prezident