Bubenečský uličník 1919

V roce 1919 byl Bubeneč ještě stále samostatným městem nové Československé republiky. Začalo období mohutného stavebního rozvoje a během dvacátých a třicátých let 20. století byly v Bubenči zastavěny téměř všechny dosud volné plochy určené pro výstavbu. Vzniklo mnoho nových ulic a náměstí, kterým byly vybrány názvy související s první světovou válkou.