Bývalé bubenečské ulice

Badeniho

Přehled názvů:

  • 1905-1940 Badeniho
  • 1940-1945 Riethova / Benedikt Rieth-Strasse
  • 1945-1951 Badeniho
  • 1951-1991 Mičurinova
  • od roku 1991 Badeniho

Kazimierz Felix hrabě Badeni (1846-1909), rakousko-uherský ministerský předseda v letech 1895-1897, prvním činem jeho vlády bylo zrušení výjimečného stavu v Čechách, prosadil, aby v našich zemích byla čeština částečně úředním jazykem

Beneš Rejt resp. Benedikt Rieth z Pístova (1451-1534), stavitel období pozdní gotiky a počátku renesance, mj. upravoval Pražský hrad a chrám Sv. Barbory v Kutné Hoře

Ivan Vladimirovič Mičurin (1855-1935), sovětský biolog, šlechtitel a ovocnář

Do roku 1943 byly domy čo. 2-6 v katastru Bubenče.


Na špejcharu

Přehled názvů:

  • od roku 1947 Na špejcharu (podle panského špýcharu - zásobní sýpky, která zde zřejmě stávala)

Podle knihy Pražský uličník ulice vznikla v roce 1920 a až do roku 1947 byla bezejmenná. Publikace Královské hlavní město Praha a obce sousední z roku 1911 a dále Orientační ukazovatel domovních čísel a ulic ve Velké Praze z roku 1926 však zmiňují název U Mariánských hradeb. Do roku 1943 patřila celá, tehdy ještě bezejmenná, komunikace do katastru Bubenče.