Když ulice změní jméno

Bubenčem, stejně jako celou republikou, se už přehnalo několik velkých vln přejmenování veřejných prostranství. Vznik samostatného státu, začátek a konec protektorátu, nástup komunistické diktatury, sametová revoluce. Mnoho ulic a náměstí vždy krátce po těchto převratných událostech změnilo svá jména, která se už nehodila do nových poměrů.

Někdy však dojde ke změně názvu i mimo významné dějinné okamžiky. Neutrální původní historická pojmenování bývají v takových případech nahrazena jménem osobnosti, kterou je třeba si z různých důvodů, někdy i politických, připomenout. 

Bubeneč je vzhledem ke své blízkosti centra Prahy velmi prestižní čtvrtí a jména veřejných prostranství zde proto mají daleko "vyšší cenu", než jakou mohou nabídnout nově vznikající ulice na pražské periferii. Čas od času se proto objeví návrh na přejmenování některé bubenečské ulice či náměstí. Nechme stranou důvody, které k přejmenování té či oné ulice vedou, a podívejme se, které komunikace o své původní historické jméno v minulosti již přišly.

Již v roce 1966 byla přejmenována ulice V Bubenečských vilách, jejíž jméno odkazovalo na polohu a ráz komunikace. Nově byla pojmenována po francouzském prozaikovi, dramatikovi, hudebním historikovi a literárním kritikovi Romainu Rollandovi (1866-1944) při příležitosti stého výročí jeho narození.

V roce 1994 přišla o své původní jméno ulice U hřbitova, která se nacházela u bubenečského hřbitova. Nový název byl věnován americkému podnikateli a politikovi českého původu Antonínu Čermákovi (1874-1933). Volba na tuto ulici padla zřejmě proto, že se jméno U hřbitova příliš nehodilo k adrese zdejší základní školy. Ta byla od svého vzniku raději umísťována na nedaleké náměstí Interbrigády, kde se ovšem fakticky nenacházela.

V roce 2011 přišla o více než třetinu své délky ulice Dr. Zikmunda Wintra. Byl oddělen její východní úsek mezi ulicemi Pelléova a Bubenečská, který dostal nové jméno po 40. prezidentu USA Ronaldu Reaganovi (1911-2004), a to při příležitosti uplynutí sta let od jeho narození. Dodejme, že v ulici Ronalda Reagana se nachází rezidence velvyslance USA. 

Zatím posledním přejmenovaným veřejným prostranstvím v Bubenči je náměstí Pod kaštany. To koncem února 2020 obdrželo nové jméno podle Borise Němcova (1959-2015), zavražděného ruského matematika, fyzika, politika a odpůrce režimu Vladimira Putina. Na náměstí se nachází velvyslanectví Ruské federace.

V roce 2022 byla v souvislosti s Ruskou invazí na Ukrajinu přejmenována část Korunovační ulice. Úsek od mostu nad železniční tratí na náměstí Borise Němcova dostal nový název Ukrajinských hrdinů

Některá místa však své úřední názvy ještě nemají, přestože existují již velmi dlouho. Na mapě se tak objeví úplně nová jména, aniž by zanikla ta původní.

V roce 2000 byl pojmenován do té doby bezejmenný park mezi ulicemi Terronská, Antonína Čermáka a Maďarská. Jméno mu dal mexický generál a prezident Lázaro Cárdenas del Río (1895-1970).

Členitý prostor podél Chittussiho ulice, označovaný jako Ve struhách, dostal svůj úřední název teprve v roce 2011. Vznikl tak park se jménem Willyho Brandta (1913-1992), který byl starostou Západního Berlína a spolkovým kancléřem Západního Německa.

Současně s přejmenováním náměstí Pod kaštany (konec února 2020) byla pojmenována cesta vedoucí od Místodržitelského letohrádku směrem k ulici Nad Královskou oborou. Úředně zde vznikla nová promenáda nesoucí jméno zavražděné ruské novinářky, spisovatelky a politické aktivistky Anny Politkovské (1958-2006). Promenáda lemuje areál velvyslanectví Ruské federace.

V roce 2022 byla v souvislosti s Ruskou invazí na Ukrajinu pojmenován most nad železniční tratí v Korunovační ulici. Dnes se jmenuje po ukrajinském vojákovi Vitaliji Skakunovi a na mapě ho najdete pod názvem Skakunův most.

Historie pojmenování pražských veřejných prostranství je velmi bohatá. Bubenečské ulice a náměstí si můžete virtuálně projít na stránkách bubenec.eu.