Bubeneč čp. 3

Bubenečské popisné číslo 3 patří téměř 140 let budově papírny. Historie továrny je starší, ale teprve po roce 1884 byla úředně oddělena od Císařského mlýna čp. 22 a dostala své vlastní číslo. Papírna, která měla ve své historii několik nájemců a majitelů, byla v provozu snad až do devadesátých let 20. století. V současnosti areál slouží pro kancelářské a skladové účely. Na jeho místě je plánována rozsáhlá bytová výstavba, v jejímž rámci by snad měla zůstat zachována historická tovární budova.

Stejně tak jako popisná čísla 1 a 2 je i původní čp. 3 spjato se jménem Vojtěcha Lanny. Ten již při stavbě své vily čp. 1 po roce 1868 plánoval zvětšení okolní zahrady. Od Marie Skálové proto zakoupil pozemek o rozloze 308 čtverečních sáhů a později v roce 1870 i její dům čp. 3. Severní polovinu tohoto domu přenechal Karlu Vašíčkovi. Tato stavba pak byla nově označena jako čp. 77. Na oplátku od něj dostal domek čp. 2, který ihned zbořil. Ve stejné době zřejmě zanikla i zbývající (jižní) část původního objektu čp. 3.