Prosper Joseph Maria Piette

Prosper Joseph Maria Piette se narodil 13. března 1806 ve Štrasburku do staré alsaské papírenské rodiny. Jeho otec Jean-Louis Piette, bývalý generál Napoleonova vojska, koupil v roce 1816 starý papírenský mlýn v sárském Dillingenu. Tuto primitivní manufakturu přeměnil ve strojní papírnu, v níž v letech 1817-1818 instaloval dva papírenské stroje vyrobené firmou Bryan-Donkin, první na evropské pevnině. Jean-Louis zemřel roku 1833 a zůstali po něm dva dědicové: synové Prosper a o dva roky starší Louis. Oba v otcově továrně nabyli tolika zkušeností, že mohli sami převzít dillingenské papírny. Prosper vybudoval roku 1842 v nedalekém Beckingenu další papírnu, v níž byl vyráběn papír ze slámy. Kapacita obou závodů však byla příliš velká a možnosti odbytu po napoleonských válkách malé, a tak byli bratři Piettové roku 1844 nuceni papírny prodat. Louis se usadil v Belgii a Prosper odešel do Čech, kde již byla velká papírenská tradice i příznivé podmínky pro rozvoj papírenského průmyslu. Svou činnost zde začal jako technický poradce při výstavbě a rekonstrukci papíren. Zaváděl zde své vynálezy, například vařiče hadrů. V roce 1847 se stal ředitelem papírny ve Vraném nad Vltavou, třetí strojní papírny na našem území, jež patřila firmě Gottlieb Haase Sonne. Zůstal zde 13 let, až do roku 1860.

Od roku 1861 působil Prosper v Císařském mlýně. První dva roky vedl jako odborný poradce rekonstrukci papírny po požáru a udělal v ní zásadní změny. Celý podnik proměnil na papírnu, do té doby zde byl totiž kromě papírny v provozu ještě mlýn na obilí a zbývající vodní síla stačila jen na pohon jednoho papírenského provozu. Současně zavedl výrobu jemného cigaretového papíru. Papírový stroj byl k dispozici jen jeden, o šířce 143 cm, ale přesto papírna vyráběla denně 350 kg papíru. Ten se vyráběl v arších, jeden arch stačil na 150 cigaret. Prosper v Císařském mlýně zůstal a 27. února 1865 uzavřel s jeho majiteli, obchodníkem Gustavem Lumbem a jeho manželkou, dcerou Karla Bellmanna, kteří se právě toho roku ujali správy rodinných realit, nájemní smlouvu. Byla vystavena na dobu 10 let, s platností od 1. května 1865. Výnos papírny v Císařském mlýně musel být velmi dobrý, neboť Prosper si mohl již roku 1866 koupit papírnu v Maršově v Krkonoších a za tři roky nato přistoupit ke stavbě nové továrny na strojní výrobu tapet v dnešní Podbabské ulici.

Prosper zemřel 11. prosince 1872 v Bubenči. V letech 1901-1947 po něm byla pojmenována dnešní Papírenská ulice. Po jeho smrti se firma Prosper Piette změnila v obchodní společnost, jejímiž členy byli Prosper Piette ml., který měl živnostenské oprávnění, Julius Piette a obchodník František Holub. Vedení obou závodů, papírna i tapetárny, se ujali Julius Piette a František Holub. Po skončení nájemního období papírny v roce 1875 již dále smlouvu neprodloužili a novým provozovatelem závodu se stal Raimund Kubík. Strojní tapetárnu Piettovi provozovali až do roku 1916.