Václav Ort

Václav Ort (někdy uváděn jako Orta) se narodil 7. července 1878 do rodiny kutnohorského ševce Václava Orta a jeho ženy Růženy, rozené Nedvědové, jichž byl jediným synem. Po přesídlení rodiny do Prahy studoval stavitelství a posléze se oženil s Martou, rozenou Hustolesovou. Byl architektem, městským stavitelem v Bubenči a stavebním radou. Je možné, že po první světové válce měl společný projekční ateliér s Igorem Landou. Zemřel již ve věku 56 let 7. února 1935 a je pohřben na bubenečském hřbitově.

Dílo:
- Bubenečská radnice, Bubeneč čp. 8, Krupkovo náměstí 5 (1905)
- obecná a měšťanská škola, Bubeneč čp. 26, Krupkovo náměstí 4 (1909)
- nájemní dům, Bubeneč čp. 578, Terronská 23
- nájemní dům, Bubeneč čp. 663, Dejvická 44
- nájemní dům, Bubeneč čp. 683, U Zeměpisného ústavu 1 (1927)
- nájemní dům, Bubeneč čp. 684, U Zeměpisného ústavu 4
- nájemní dům, Bubeneč čp. 729, Československé armády 28 (1928)
- nájemní dům, Bubeneč čp. 733, V. P. Čkalova 11 (1928-1929)
- nájemní dům, Bubeneč čp. 777, Českomalínská 23
- nájemní dům, Bubeneč čp. 800, Charlese de Gaulla 3
- nájemní dům, Bubeneč čp. 948, náměstí Interbrigády 4 (1932)
- rodinný dům, Dejvice čp. 1383, Na Hanspaulce 3 (1928)
- nájemní dům, Dejvice čp. 1091, Jugoslávských partyzánů 11 (1935)


Zdroj:
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Ort_(stavitel)