Sochy Vltavy a Dunaje

Bubeneč čp. 620, Rooseveltova 23

Na obou nárožích hlavního průčelí budovy bývalého Vojenského zeměpisného ústavu jsou v úrovní prvního poschodí umístěny neoklasicistní alegorické sochy dívek od sochaře Břetislava Bendy. Na křižovatce ulic Rooseveltova a Charlese de Gaulla je umístěna socha Dunaje, na křižovatce ulic Rooseveltova a U Zeměpisného ústavu se nachází socha Vltavy. Původně architekt Bedřich Feuerstein zamýšlel použít plastiky svého přítele sochaře Otakara Švece, ale ty se pro svoji hubenost důstojníkům nelíbily. Navzdory architektovým protestům si nakonec výzdobu objednali u Břetislava Bendy. Ten je rovněž autorem sochařské výzdoby nedaleké budovy Ministerstva národní obrany.Zdroj:
- Umělecké památky Prahy: Velká Praha (A-L); Pavel Vlček a kolektiv; Academia; 2012
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojenský_zeměpisný_ústav_(budova)