Sgrafita lidové tance

Bubeneč čp. 416, Výstaviště

Začátkem padesátých let 20. století proběhla přeměna bubenečského Výstaviště na Park kultury a oddechu Julia Fučíka (PKOJF). Při této příležitosti byla v letech 1952-1954 k Průmyslovému paláci, který byl v té době přejmenován na Sjezdový, přistavěna v duchu socialistického realismu vstupní hala. Její průčelí je ozdobeno čtyřmi rozměrnými sgrafity s náměty lidových tanců, jejichž autorem je malíř a grafik Karel Svolinský. V polovině sedmdesátých let bylo dílo restaurováno.Zdroj:
https://www.praha7.cz/temata/art-district-7/umeni-ve-verejnem-prostoru/