Bubeneč čp. 65

Bubenečské popisné číslo 65 patřilo strážnímu domku bývalé Severní státní dráhy z Prahy do Podmokel, která byla uvedena do provozu v roce 1850. Strážní domky, které tehdy podél trati vznikly na bubenečském katastru, měly popisná čísla 62-65. Číslem 61 byla označena budova železniční stanice. Objekt čp. 65 se nacházel nedaleko viaduktu, pod kterým vede cesta ze Stromovky k Císařskému ostrovu. Zbořen byl zřejmě na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století, pravděpodobně v souvislosti s výstavbou tzv. Holešovické přeložky. Jeho úřední adresa je dodnes aktivní.