Bubeneč čp. 61

Bubenečské popisné číslo 61 patří nádraží v Bubenči. Pozdně klasicistní budova byla postavena v letech 1847-1850. Architekt Antonín Jüngling při jejím návrhu využil typový projekt, podle kterého vznikaly i železniční stanice na trase olomoucko-pražské dráhy. Nejdříve existovala pouze střední patrová budova s nízkou stanovou střechou a dřevěná čekárna. V roce 1877 schválilo tehdejší ministerstvo obchodu rozšíření nádraží. Na obou stranách původní stavby s téměř čtvercovým půdorysem pak v roce 1899 vznikla nižší křídla, jejichž střechy se sbíhají na tesařsky zdobených trámech. Veranda nástupiště má dřevěnou konstrukci a je zdobená rytým a vyřezávaným ornamentem. Objekt je jediným dochovaným typem malé staniční budovy IV. třídy na trati bývalé Severní státní dráhy z Prahy do Podmokel. V roce 1994 proběhla oprava fasád, střechy a venkovních dlažeb. V době před ukončením provozu byla v budově dopravní kancelář, provozní místnosti, úzká vstupní chodba s přepážkou pokladny, čekárna, toalety a nádražní restaurace s výdejním okénkem do Goetheho ulice. V současnosti je objekt nevyužívaný, je ve velmi špatném stavu a připravuje se jeho celková rekonstrukce.