Bubeneč čp. 118

Bubenečské popisné číslo 118 patří jednomu z tzv. dělnických domů v severní části Papírenské ulice. Jednopatrové dvoutraktové domy čp. 117 a 118 byly určené pro dělníky nedaleké textilní továrny Ernesta Mauthnera. Stojí uprostřed západní uliční fronty a vystavěl je v roce 1893 stavitel a pozdější bubenečský starosta Alois Potůček. V roce 2002 obytné budovy zasáhla povodeň, ve druhém desetiletí pak prošly celkovou rekonstrukcí.

Bubeneč čp. 115
- Papírenská 13