Bubeneč čp. 106

Bubenečské popisné číslo 106 patří budově ve Slavíčkově ulici. Ta původně patřila k Pelléově vile čp. 91 a sloužila jako konírna. Byla koncipována jako přízemní stavba s půdorysem ve tvaru písmene "L". Byl zde prostor pro ustájení šesti koní, dále hnojiště a remíza pro dva kočáry. V křídle kolmém k ulici byl malý byt s kuchyní pro kočího. Domek byl zastřešen valbovou střechou s břidlicovou krytinou. Fasáda byla opatřena mělkou pásovou bosáží, nad okny se nacházely ozdobné prvky. V letech 1919-1920 byla konírna architektem Josefem Dnebovským adaptována na dva byty. Objekt byl v roce 1969 parcelně oddělen od zahrady vily a v osmdesátých letech byl opatřen vlastním čp. 106.

První stavbou s čp. 106 byla vila v dnešní ulici Milady Horákové. Dům byl postaven pro Františka Hennra, kterému patřil v letech 1889-1897. Po jeho smrti jej získala vdova Růžena Hennrová a pozdějšími majiteli byli například Václav Dittrich a Julie Hinkeová. Vila byla zbořena po roce 1976 v souvislosti s výstavbou metra A.

Bubeneč čp. 106
- Milady Horákové 114 (zbořeno)
- Slavíčkova 12