Sousoší Anděl s ďáblem

Bubeneč čp. 422, Výstaviště

Zřejmě od devadesátých let 20. století je před budovou Lapidária na bubenečském Výstavišti umístěna replika sousoší Anděl s ďáblem z umělého kamene. Originál tohoto díla, které vytvořil nejvýznamnější český raněbarokní sochař Jan Jiří Bendl kolem roku 1650, byl umístěn na mariánském sloupu na Staroměstském náměstí. Sousoší propaguje expozici Lapidária Národního muzea, ve které je na ploše 1300 m² v osmi sálech vystaveno přes 400 nejlepších exponátů z dvoutisícové sbírky. Jde o díla již použitá, která musela být z původního místa z různých důvodů přestěhována, nebo o díla natolik poškozená, že byla nahrazena kopií a originál uschován. Jsou zde opukové, pískovcové a mramorové části staveb, plastiky a sochy nebo sádrové modely, včetně původních prvků z pražské katedrály, odlitků nedostupných plastik a tři bronzové sochy.