Sochy v PKOJF

Bubeneč, Výstaviště - dolní část areálu
přemístěno

V roce 1953 bylo bubenečské Výstaviště přeměněno na Park kultury a oddechu Julia Fučíka (PKOJF). Ve stejném roce vytvořili tři spolužáci blízké Akademie výtvarných umění tři sochy, které našly své místo v dolní části kulturně-společenského areálu. Plastiky hutníka a Jánošíka byly na Výstavišti k vidění ještě v roce 2007. Osud všech tří uměleckých děl je neznámý.

Sochař Hugo Demartini, který v devadesátých letech vedl na AVU ateliér, vytvořil pískovcovou nadživotní sochu hutníka. Na nízkém soklu stojící postava muže byla oblečená v pracovním oděvu a zdviženou levou rukou si přidržovala štít na čele.

Sochař Josef Klimeš je autorem mírně nadživotní pískovcové sochy Jánošíka. Na nižším betonovém soklu stojící mužská postava měla hrdě vztyčenou hlavu, pravou nohou se opírala o skálu a v levé ruce držela valašku.

Sochař František Pacík vytvořil pískovcovou sochu ženy. Na betonovém soklu stojící ženská postava byla zahalená ve velkém trojcípém šátku, který si přidržovala pravou rukou na prsou.