Socha Moai

Bubeneč čp. 1000, Korunovační 3 / Na výšinách 1

Asi třímetrová kopie sochy Moai byla až do roku 2016 umístěna u Letenské vodárenské věže. Z betonu ji podle kamenných monolitů umístěných na Velikonočním ostrově vytvořil technik a experimentální archeolog Pavel Pavel, který se mimo jiné zabýval zkoumáním možných způsobů přepravy těchto soch a v roce 1986 jedno z originálních děl rozpohyboval.

Na podzim 2023 byla do západní části parku generála Lázaro Cárdenase instalována již druhá "bubenečská" monolitická kamenná socha Moai.