Socha Moai

Bubeneč, park generála Lázaro Cárdenase

Bubenečský park generála Lázaro Cárdenase bude podle koncepce připravené městskou částí Praha 6 pojat jako tzv. park latinskoamerické destinace. V rámci tohoto záměru by měly být ke stávajícím uměleckých dílům postupně přidávány další plastiky. Celkově bych jich zde v budoucnu mohlo být až dvanáct.

Na podzim roku 2023 byla do západní části parku instalována monolitická kamenná socha Moai s červenou ozdobu hlavy zvanou pukao. Městské části Praha 6 ji darovala Chilská republika. Jedná se o novodobý odlitek vytvořený archeologem Pavlem Pavlem. Socha stojí na podstavci z vrstvených plochých kamenů a čelem hledí směrem do středu parku k dlážděné fontáně. Slavnostně byla odhalena za přítomnosti chilského velvyslance 24. května 2024. Jedná se už o druhou sochu Moai umístěnou v Bubenči. Ta první se do roku 2016 nacházela u Letenské vodárenské věže.